I am a researcher at work, dreaming of being a maker after work.
Overdag een onderzoeker aan de universiteit, 's avonds droom ik ervan maker te zijn.

For my academic work, please click here.

For my personal blog on what keeps me busy outside work, click here.

Me on Twitter

Naast zelf allerhande dingen uit te zoeken, leg ik ook graag dingen uit aan mensen (zowel lesgeven - bv. mensen leren programmeren - op het werk, als daarbuiten). Ik ben dus steeds bereid bijles te geven. Alle onderwerpen in de lagere school, vooral wiskunde en Latijn in de eerste graad van het ASO en informatica (Python, Java, C, C++, C#, ...) op elk niveau.

Uiteraard ook altijd bereid om over andere dingen samen na te denken.

Mail me via bjansen @ etrovub . be